Spirit, divoký hřebec

10. září 2009 v 19:21 | Anetka |  Filmy

O spiritovi

Celý příběh začíná v panenské přírodě Divokého západu. Zde se ve stádě divokých koní narodí
klisně Esperanze maličké hříbě, syn Spirit. Esperanza ho vychováva a radostná léta Spiritova mládí jsou
provázena nevinnými dětskými trampotami .Spirit vyroste z hříběte ve statného hřebce. Divokého
a nezkrotného jako vítr. Nyní už není roztomilé jříbě, jehož běh se dá nazvat cupitáním,ale je tak rychlý,
že závodí s orly.Celé jeho stádo si ho váží a on na oplátku jejich důvěry celé stádo chrání před veškerými
nebezpečími, tak např. když na dvě malá hříbátka zaútočí puma, Spirit nezná slitování. A tak si celé stádo
žije šťastně,a vztah Spirita s matkou je opravdu hluboký.Spirit je zvědavý, neskrotný a zároveň dokáže milovat.
Jedné noci se v jeho zemi objevilo něco nového. Spirit si toho všiml,nedal na zadržování mámy a rozběhl se
to prozkoumat. Když dorazil k cestě, bylo na ní spousta podivně zapáchajících stop. To už byl Spirit nedaleko
toho zvláštního, co probleskovalo mezi stromy na protějším kopci, to co vypadalo jako červená hvězda, která
spadla na zem. Když už je téměř pár metrů od toho zvláštního úkazu, všimne si, že prochází kolem spících koní.
Jeden z nich se probudil a prozíravě začal Spiritovi hlavou naznačovat aby šel pryč. Ten je mírně v šoku z toho,
že tihle koně jsou uvázaní, ale i tak mu jeho zvědavost nedovolí jít pryč, když je tak blízko. To už se probudí
i dva další koně uvázaní u tohoto kmene a napjatě sledují. Spirit přišel k uhasínajícímu ohništi.To ono tak
blikalo a svítilo do noci. Kolem něj je uloženo pět spících muží a vedle nich nespočet zajímavých věcí. Spirita
zaujmě bota s ostruhami, se kterými si pohraje, než strčí skoro celou hlavu do boty. Bota samozřejmě nejde
z hlavy pryč a tak se rozladěný, ale přesto naprosto zaujatý hřebec začne zmítat tak dlouho, dokud bota neodletí
z jeho hlavy a nepřistane zrovna na hlavě jednoho ze spáčů. Ten se samozřejmě probudí a s domněnkou, že
botu na něj hodil muž vedle, ji na dotyčného hodí. Ten se probudí a už už chce nadat prvnímu,když tu Spirit přejde za ním a první ho uvidí. Upozorní na něj svého přítele,vezme si laso a začne
se k hřebci opatrně zezadu přibližovat. Svítá. Spáč u kterého se momentálně Spirit nachází něco zamumlal ze spaní
a vzbudil Spiritovu pozornost. Prozatím olízl láhev od vína,ale teď se vydal prozkoumat toho spáče. Začal mu olizovat vlasy na týle a spáč zamumlal "Saddie May", otočil se a dal Spiritovi pusu k velkému odporu přihlížejících.
Během chvíle je všude neuvěřitelný poprask, Spirit se splašil a dal se na útěk. Ale chlapi ho začali pronásledovat.
Hřebec se jich rychle zbavil svou rychlostí a doběhl ke stádu se kterým se náležitě přivítal. Jenže jeho proná-
sledovatelé se zachvíli objevili v zatáčce a Spirit rozehnal stádo varovným signálem;sám se vrhl proti nepřátelům.
Brzy doběhli do oranžových skal, kde se mustangovi podařilo setřást dva z lidí, ale i tak skončí s lasem na krku.
Ještě zahlédne nešťastnou Esperanzu na vršku jedné ze skal.Lidé ho poté odvlečou k vojenské pevnosti,a prodají ho.
Spirita surově odtáhli dřevěnou branou dovnitř. Ten je upřímně v šoku z toho co vidí.Řady koní klusajících vedle
sebe s naprosto stejným krokem, všude kolem na ochozech stojí vojáci a brána se zavřela.To Spirita dopálí a začne
táhnout ty čtyři vojáky, kteří původně táhli jeho, pryč, kamkoli, jen pryč. Zastaví ho až výstřel. Když vzhlédne,spatří úlisně vypadajícího člověka,který je tady hlavním mužem. Plukovník. Nařídí "Zkroťte to zvíře", jenže zkrotit Spirita není žádná "střelba na bránu". To brzy zjistí kovář Murphy a když pak odtáhnou Spirita do ohrady, dají mu sedlo, udidlo a uzdu, přijdou na to všichni vojáci, kteří si troufli pošpinit Spiritova záda svou přítomností.Samozřejmě na příkaz Plukovníka
ho uvázali v ohradě ke kůlu na tři dny bez jídla a vody. Druhým dnem této hladovky na parném slunci chytí vojáci
Indiána.Plukovník bez problémů pozná, že je to Sioux. Místo však, aby ho dali do vězení,rozkáže aby ho přivázali
k ohradě bez jídla a vody... Vojáci mu říkali Malý vrzal a Spirit poznal, že je jiný, než ostatní. Během následující noci vydává Lakota podivné vyjící zvuky na které se mu ozývá jejich obdoba a chvíli
na to mu u nohou přistane nůž. Další, již třetí a poslední den Spiritovy hladovky si ho Plukovník nechá osedlat
a po dost náročném souboji už Spirit nemůže. Byl vyčerpaný a celý se třásl. Plukovník toho využil, začal jezdit
kolečka v ohradě na "Neskrotitelném hřebci" a pronášel kázáníčko na způsob:" Ti ve Washingtonu si myslí, že to tu
nikdy nedobyjeme, ale to je blbost, jako třeba to, že se tenhle hřebec nedá skrotit, nebo že se Siouxové..." zastaví
u Lakoty a ten si se Spiritem vymění pohledy, "nikdy nepoddají vyššímu zájmu.Je to otázka cviku a disciplíny." Spirit
se naštve, probudil se v něm pocit "Někdy kůň musí udělat to co je nutné, a to byla ta chvíle". Chytrým gestem chytil
mezi zuby uzdu a dalším škubnutím ji vyrval Plukovníkovi z ruky. A už to začalo. Zachvíli hřebec urazil o ohradu cvočky
držící sedlo, vyrazil Plukovníka tak, že se ho držel za hřívu a ti dva se dívali do očí. A pak pohodil hlavou a Plukovník
pěkným obloučkem letí a bum . Kdo by se nenaštval, že? No, a tak vyrval jednomu vojákovi pistoli a došel
až ke Spiritovi, zamířil, odjistil a................. jeho ruku srazil Lakota, ktery si uřezal nožem pouta, vrhl se
na Spirita, jenže ten mu nedovolil si sednout a tak na něm jenom visel z jednoho boku. Chytře se jim podařilo osvobodit
ostatní koně zavřené pod dřevěným přístřechem, jenže, brána se zavírá! Zavírali ji dva vojáci, jeden utekl, když viděl
kdo to proti němu běží, ale ten druhý, starý známý Murphy, zůstal stát ve škvíře, která ještě v bráně zůstala. Spirit
na něj chvíli zíra, pak se usměje a Bum! Kovář letí branou a všichni koně přes něj přeskakují a jsou volní!!!!
Lakota se Spiritem běží v čele stáda volných koní, kteří se brzy rozutekli na všechny strany.Sioux zahvízdá, hřebec
protočí oči a vzápětí zírá s velkým zájmem na nádhernou klisničku, která se k nim připojila a na kterou si Lakota
přesedl. Vzápětí přijeli další dva indiáni, jejihž koně na Spirita přátelsky zařehtali a chytili na chvíli svobodného
mustanga opět do provazů. Spirit už ani neprotestoval, za ten den se toho událo moc. Když už je skoro tma, dojdou
až k vesnici Siouxů. Spirita nijak nepotěší pohled na další ohradu, kladnou věcí ovšem je, že mu Lakota sundal tolik
otravné udidlo. Naplněný dojmy Spirit usne. Ráno se probudí hladový a žíznivý. Zamlaská po vodě, ale když se ohlédl
našel vedle sebe piramidu jablek. Spokojeně si dá do tlamy a pak zahlédne onu klisničku, která se jmenuje
Déšť, jak se poklidně pase na louce u ohrady. Hned nato se ozvalo známé zavytí,a na kopci stál Lakota. Chvíli si s Déštěm
hrají a dovádějí. Ještě toho dne se Lakota marně snaží na Spirita dát černvenou podušku a svézt se. Hřebec se nakonec
rozčílil a divoce vyhnal Indiána z ohrady a skrz dřevěné kůly v ohraně na něj rozzuřeně řehtal. Před Lakotu vběhla
Déšť a stejným zaržáním Spiritovi vynadala. Ten se odvrátil s povzdechem: "Ach ty kobyly" a Lakota se tomu rozesmál,
což nevěstilo nic dobrého. Zachvíli Spirit znuděně protáčel oči, když ho Lakota svazoval s Deštěm lanem. Když pak
Sioux otevřel bránu ohrady a dlaní naznačil, že je hřebec volný, Spirit nadšeně vyrazil. Jenže hned na to se málem
přiškrtil, když se Déšť náhle zastavila. S mírně naštvanou tváří naznačila Spiritovi, že dál nehodlá pokračovat. Ten
ji chvíli táhne, jenže když si pak klisna sedne, je naprosto bezmocný. Následuje menší roztomilá koňská hádka, kterou vyhraje Déšť, které se pěkně podařilo dostat Spirita na záda. Spirit tedy usoudil, že je okouzlující
tím jak je tvrdohlavá, a tak ji nechal, aby mu ukázala svůj svět. Tráví spolu nádherné chvíle, Spirit poznává celou
vesnici Siouxů a seznámí se s oněmi třemi koňmi, na kterých prve seděli indiáni, kteří ho znovu chytili do lasa. Jsou
to vážně hrozně milí hřebci a klisna, i když Spirit mírně nechápe, když se nechávají od svých jezdců pomalovat modrou
barvou. Lakota to také skusil, jenže skončil s celou barvou na těle. Jeho další pokus dát na hřebce podušku skončí
trochu hůř: Spirit mu ji sebral z plotu dřív, než k ní stačil dojít a pořád mu utíkal.Nakonec, když už to skoro vypadalo,
že se Spirit nechá, když už na něj skoro vylezl,kůň vyhodil zadní nohy i s Lakotou. Ten nazná, že je to marná práce,
a Spirita propustí na svobodu. Ten nadšeně běží za Deštěm a chce aby šla s ním. Jenže ona se zdráhá. Bylo pochopitelné
že se bála, měla tady svůj domov, jenže Spirit se s ní teď ze všeho nejvíce chtěl podělit o domov. Náhle vítr přinese
změnu.Zvedne se a všude je všechno velice podezřelé. Déšť zařehtala a vyrazila se Spiritem, který ji následoval, směrem
k vesnici. Když dorazili na kopec, z něhož šla vidět, spatřili vojáky (s Plukovníkem v čele ;/) kteří právě vesnici napadli.
Déšť se tam okamžitě vrhne a Spirit se ji snaží následovat. Jenže ho srazil jeden voják se svým koněm a když zas Spirit
mohl dál, Déšť nikde neviděl. Před ním dva vojáci sbořili teepee. Za ním Spirit spatřil Déšť s Lakotou na hřbetě; Indián
držel tomahawk a byl připraven bojovat. Čerstvě zamilovaný Spirit rozhodně nechtěl Déšť opustit a proto se rozběhl za ní.
Ta právě dobíhala k divoké řece u které však stál na svém koni Plukovník. Spirit vyrazil vpřed a varovně zařehtal, to už
ale plukovník zamířil a vystřelil. Déšť se vzepjala úlekem a oba s Lakotou spadli do vody. Klisnu začal unášet proud, Lakota
se chytil kamene. Plukovník na něj opět zamířil, než však vystřelil, narazil do jeho koně bokem Spirit a oba je shodil
na zem. Hned potom se vrhl za Deštěm.Plukovník zíral na koně a Lakota zamumlal: "Ale ne!",
když viděl Spirita, který se právě na příhodném místě vrhal do vody.Podařilo se mu doplavat k Dešti v pravou chvíli,
a vytahl si ji na hřbet. Proud je však nemilostně unášel dál k vodopádu, pádu se nedalo vyhnout. Když se Spirit
vyškrábal na břeh, rozběhl se k unavenému a raněnému Déšti a ležel vedle ní celou noc. Ráno ho chytili vojáci do las,
a nešťastného a konečně (láskou) zlomeného hřebce bez smyslu dál žít odvlekli pryč ke kolejím, kde čekal vlak a neznámo.
Spirita dovedli do vagónu, kde byli také jeho tři přátelé z vesnice. Jenže hřebec je zlomený
a má svěšenou hlavu. Koně se ho snaží povzbudit, jenže Spirit právě přišel o lásku, a zřejmě si myslel, že Déšť zemře.
Stratil vůli žít, a jak vlak dál ujížděl v nepříčetné sněhové vánici Spirit v poletujících vločkách zahlédl cosi co vypadalo jako běžící koně. Okamžite v nich viděl svou matku, jeho stádo a ta dvě malá hříbátka. Když
mu vítr sníh foukl do očí, hřebci se projasnila mysl a jeho život opět začl být smysluplný. Usmál se na indiánské koně
a připraven čelit jakémukoli osudu, když vlak zastavil, vyšel vstříc novým věcem. Byli před horami. Lidé se snažili
dinamitem prorazit tunel, ale když narazili na skálu, rozhodlo se, že "poženou mašinu přes hory". Den na to připevní
všechny koně řetězy k velkým dřevěným saním, na nichž je kdovíkolika tunová lokomotiva. Práskl bič a všichni koně se
dali do pohybu. A tak se pomalu a namáhavě sunuli do kopce průsekem. Když slunce zapadalo, první koně se dostali
na vrchol. Když i Spirit zahlédl, kam mají namířeno....... hleděl na nádherné lesy s kopci a vzadu se tyčila vysoká
hora se skálou na vrcholu. Mezi ní a dalším kopcem rudě a růžově zářilo slunce. A Spirit pochopil. Míří k němu domů,
do jeho rodných lesů a krajin a on je MUSÍ zastavit! Vyzývavě zařehtal na koně ve vedlejší řadě a začal se vzpínat.
Když zjistil, že tím nic nezmůže, začal hrát mdloby. Spadl na zem a ve chvíli kdy ho dva oslové táhli za zadní nohy
pryč z řad koní, jedním pohybem se řetězů zbavil a začal kolem splašeně pobíhat. Během chvíle kopáním vyrval z dře-
věných saní šroub držící jednu z dvou řad koní a dva z jeho přátel byli volní, stejně jako ostatní koně z řady. Během
chvíle uvolnil i druhý šroub a zbytek koní prchá. Spirit však nebyl dost rychlý a kolem krku se mu objevil řetěz.
Hřebec se však prudce vymanil ze sevření a dobře mířená střela z pistole zasáhla pouze dřevěné saně za nimiž Spirit
bleskurychle zmizel. Lokomotiva mezitím na saních začala sjíždět dolů. Spirit ještě rozehnal muže, kteří se snažili
zarážkami saně zadržet. Zakopl a svalil se na zam; lokomotiva nyní padala přímo a něj! Vzmužil se a rozběhl se průsekem
dolů z hory. Lokomotiva se za ním vyklopila ze saní a valila se vpřed. Nastal zběsilý úprk. Spiritovi se na poslední
chvíli podařilo vychnout se lokomotivě, která se srazila s druhou, stojící v údolí. Nastal velký výbuch a okolní lesy
začaly hořet. Pro statečného hřebce útěk ještě nezkončil. Nyní utíká před rychle se šířícím požárem, když spadne
z menší příkré ztrže je uvězněn, za ním hořel les a před ním byl přes cestu široký, tlustý a vysoký kmen.
Spirit se rozběhl a skočil. Byl to nádherný skok, jenže konec řetězu, který má kůň na krku, zakončený větším železným
kruhem ze zasekne v malém větvičkovitém výstupku na kmeni. Spirit se opět málem přiškrtil, a zůstal tam podél kmene
viset. V tu chvíli přiběhl Lakota. Poté, co mu Spirit zachránil u vesnice život se rozhodl, že ho najde. Uřezal
onen suk a Spirit omráčený sklouzl na zem. Lakota ho přinutil sebrat síly, zvednout se a oba skočili do srázu, v němž
tekla řeka. Chvíli padali a poté vklouzli pod vodní hladinu. Lakota se hřebce chytil a oba společně vyplavali na vzduch.

Když se Spirit probral, ležel na krásně zelené louce u řeky a vedle něj.... piramida jablek :) Spokojeně se rozhlédl
a viděl Lakotu, jak se právě v řece umýval a pil. Přiblížil se k němu a chvíli si hráli podobně, jak tenkrát s Deštěm.
Nakonec se k sobě přiblížili a oba pociťovali, že jsou spojeni neobyčejným přátelstvím. To ovšem čekalo ještě na jednu
zkoušku... Ozval se hvizd a na kopečku nad loukou stál (hádejte kdo)-Plukovník s asi deseti vojáky na koních. Když se
podíval do dalekohledu, promluvil: "To není možné". Lakota splašil Spirita aby ho přinutil utéct; sám se rozběhl pryč.
Když mu ale jeden z vojáků střelil k nohám, upadl. Spirit si toho všiml a vrhl se mu na pomoc. Lakota si nadšeně uvě-
domil, že mu neskrotný hřebec právě dovolil svézt se. Vrhli se neuvěřitelnou rychlostí k oranžovo hnědým skalám a vojáci
je následovali. Lakota se jich postupně zbavoval (za přispění koně jednoho vojáka). Nakonec jsou zahnáni do slepé uličky.
Za nimi se hnal Plukovník se dvěma vojáky. Když však dorazili na místo, nikdo nikde nebyl. Jedne z vojáků si všiml, že
utíkají po sotva viditelné cestičce vzhůru.Následující scénu nejlépe popíší tyto obrázky.
Jeden z vojáků zdvihl pušku a připravil se vystřelit. Náhle mu silná ruka nelítostného muže pušku skloní. Spirit
s Lakotou hledí na plukovníka, který po chvíli kývne jejich směrem a spolu s vojáky se otočí a odjedou pryč. Hřebec
se spoceným Siouxem se chvíli jen nezadrženě radují z konečně získané svobody. Spirit nabýdl lakotovi, aby se svezl,
a ten nadšeně přijal. Vrhli se vpřed, letěli pláněmi a pouští, až se octli před vesnicí. Indiáni spravovali vypálená
teepee a Spirit na to nešťastně hleděl. Lakota ho poplácal a houkl tím jeho způsobem. Skrz kouř dohasínajícího ohně
prošla Déšť. Spirit, stejně jako klisna nevěřili svým očím a běželi se radostně přivítat. Po chvíli se k nim přiblížil
Lakota. Pohladil Deště a sňal jí pírko z hřívy. Byla volná. Poté objal Spirita ve vlně přátelství,smutku a radosti.
Byli volní! Dva koně se při západu slunce rozběhli pryč z vesnice Indiánů vstříc zářivému osudu v Cimmaronských pláních.
Když doběhli ke stádu Spirit se přivítal s matkou a celé stádo se rozběhlo po pastvinách. Spiritův přítel orel vzlétl
kolem dvou zamilovaných koní vzhůru k nebi, na němž byly mraky ve tvaru běžících koní........

Že by BUM, PRÁSK? ^^
Po chvilce soustředění...
Lakota:To ne!
Ajajajajaj......
...Některé koně se nevyplácí dráždit
Nádherná scéna!!!
okřídlená Ďéšť

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -